Η αυλαία στη σκηνή ανοίγει. Εμφανίζεται ένα σαλόνι με παλιά έπιπλα και πίνακες στους τοίχους. Το τσέμπαλο παίζει μια σύντομη εισαγωγή και μετά σιωπά. Μια στιγμή αργότερα ένας άντρας έρχεται από το πίσω μέρος και στέκεται όρθιος στην αριστερή γωνία. Κάτω από έναν καταρράκτη φωτός και ντυμένος στα μαύρα, ξεκινά να διηγείται μια τραγική ιστορία, με την οποία ο κόσμος συνήθως γελά.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ

KELLY

KELLY

ΜΑΤΤ

KELLY