-1-

Η προηγούμενη περιήγηση στον κόσμο των «Παράξενων Πλασμάτων» ήταν βέβαια μακρά, δεν εξάντλησε όμως το θέμα. Τα «Πλάσματα» είναι παράξενα ως προς: α) τη δομή τους, β) το περιεχόμενο, γ) τις αναφορές σε πρόσωπα, αντικείμενα και γεγονότα, που είναι διαφορετικά μεταξύ τους -και κάποιες φορές ίδια-, ενώ ένα πρόσωπο πιθανόν να περιέχει και άλλα κάτω από το ίδιο όνομα…

-2-

Και σίγουρα πρόκειται για μια ιστορία με αλλόκοτη κίνηση του χρόνου: γραμμική και ταυτόχρονα μη-γραμμική. Παντού υπάρχουν περιστατικά από το παρελθόν, το οποίο αιωνίως εμπεριέχει το παρόν, ενώ το παρόν εντελώς… δεν υπάρχει! Και ξαφνικά μέσα σε όλα αυτά: Εκτενή όνειρα, που δεν είναι όνειρα, καθώς συνέβησαν αιώνες πριν τη γέννηση εκείνου που τα ονειρεύτηκε.

Το Τέλος

-3-

Παρ’ όλη τη συζήτησή μας λοιπόν, απομένει προς διερεύνηση ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων. Για παράδειγμα:

Α

▶  Τι ακριβώς είναι η έπαυλη της Ελένης Moriandi;

▶  Τι συμβαίνει στην αποθήκη στο βουνό;

▶  Τι σημαίνουν οι αναφορές στο «υπέρτατο κενό» του καθενός που την επισκέπτεται;

Β

▶  Ποια λειτουργία έχουν οι αόρατες ευθείες κάτω από το πάτωμά της;

▶  Τι περιείχε το φιλμ με τίτλο «Παράξενα Πλάσματα», που διακόπηκε; (Και γιατί άραγε διακόπηκε;)

▶  Πώς έμαθε για το σενάριό του και για τον Hector Cevious ο πατέρας και η μητέρα του Gabriel;

Και ακόμη:

▶  Ποια είναι τα μυστικά και τα παράδοξα των Επιστολών;

▶  Τι εννοεί ο άντρας της Ελένης Moriandi στη δική του επιστολή και σε ποιον, που δεν ονομάζει, άντρα ή γυναίκα, απευθύνεται;

▶  Τι συμβαίνει με την Ιουλίττα Kyang;